ΈΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής (Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε.) από τη σύσταση και τη μορφή της ως αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών, την κατάρτιση σχεδιασμών και την προετοιμασία και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Από το 2009 που συστάθηκε η Κ. Καραθεοδωρή έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά από συγχρηματοδούμενα προγράμματα και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα έργα που έχει υλοποιήσει η Κ. Καραθεοδωρή:

 

Advertisements