Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων ΣΜΕ 01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων της ύπ’αριθμ. ΣΜΕ 01/2015

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής καλεί προς συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προκήρυξη με αρθμ. ΣΜΕ 01/2015, όπως προσέλθουν στα γραφέια της εταιρείας, οδός Ν. Τσανακλή 15 1ος όροφος, Σάββατο, 10.10.2015.

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα συνεντευξεων

 

Advertisements